Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε δημιουργήματα ανθρώπων που εργάζονται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανθρώπων, συναδέλφων, συνεργατών, μπορεί και φίλων, με τους οποίους συνυπάρχουμε, όμως, συχνά χωρίς να γνωριζόμαστε. Η παρουσίαση των δημιουργημάτων τους θα μας αποκαλύψει μια άλλη πλευρά των ανθρώπων, έναν ψυχικό κόσμο καταφύγιο στις μπόρες της καθημερινότητας, μια εικόνα του εσωτερικού προσώπου. Ας δούμε την προσπάθεια αυτή ως μια αντίσταση στην τυπικότητα, στη χλιαρότητα, στο απρόσωπο των σχέσεων της καθημερινότητας. Ως μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον διπλανό μας, να μας αποκαλυφθεί ο Άλλος, να απολαύσουμε τη χαρά και το μεγαλείο των σχέσεων μιας κοινωνίας αγάπης.


Αντίγραφο Γιάννη Τσαρούχη – Ελευθερία Θεοδωροπούλου

Προσωπογραφία ενός νέου άνδρα, όπου αποδίδεται η τυπική στάση του σκεπτόμενου. Ο σκεπτόμενος έχει μια ανορθολογική σχέση με τον χώρο, καθώς είναι αρκετά μεγαλύτερος απ’ αυτόν. Τα χρώματα και τα περιγράμματα είναι έντονα, όπως έντονη είναι και η εναλλαγή θερμών

Αντίγραφο Γιάννη Τσαρούχη – Ελευθερία Θεοδωροπούλου

Προσωπογραφία ενός νέου άνδρα, όπου αποδίδεται η τυπική στάση του σκεπτόμενου. Ο σκεπτόμενος έχει μια ανορθολογική σχέση με τον χώρο, καθώς είναι αρκετά μεγαλύτερος απ’ αυτόν. Τα χρώματα και τα περιγράμματα είναι έντονα, όπως έντονη είναι και η εναλλαγή θερμών