Σκηνογραφία

Δημιουργίες – Ερωφίλη Πολιτοπούλου

Ερωφίλη Πολιτοπούλου, ενδεικτικά έργα  

Δημιουργίες – Ερωφίλη Πολιτοπούλου

Ερωφίλη Πολιτοπούλου, ενδεικτικά έργα