Λίστα Αναρτήσεων: Λένα Μανιάτη


Λένα Μανιάτη

Η Λένα Μανιάτη εργάζεται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και στο Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμό επίπλων και αντικειμένων, ενώ το 2011 έλαβε BA in Art and Technology από το Middlesex University μέσω 3ετούς φοίτησης στον ΑΚΤΟ.

Λένα Μανιάτη – Καλλιτεχνικές δημιουργίες

Εγκατάσταση με θέμα «hideout-out-tout» με κυρίαρχο στοιχείο τη γλώσσα (συγκεκριμένη, οπτική ποίηση και μη) συνοδευόμενη από γλυπτικά σύμβολα. Αφορά στη σχέση δύο ανθρώπων σε ένα ουράνιο περιβάλλον…

Λένα Μανιάτη – Καλλιτεχνικές δημιουργίες

Εγκατάσταση με θέμα «hideout-out-tout» με κυρίαρχο στοιχείο τη γλώσσα (συγκεκριμένη, οπτική ποίηση και μη) συνοδευόμενη από γλυπτικά σύμβολα. Αφορά στη σχέση δύο ανθρώπων σε ένα ουράνιο περιβάλλον…

Design – Λένα Μανιάτη

Ρολόι με συμβολισμό την ενσυναίσθηση, την κατάσταση εκείνη, +κίνησης, με τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Άλλου.

Design – Λένα Μανιάτη

Ρολόι με συμβολισμό την ενσυναίσθηση, την κατάσταση εκείνη, +κίνησης, με τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Άλλου.